ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

Διατίθενται από τις Εκδόσεις Παπαζήση

και από όλα τα Επώνυμα Βιβλιοπωλεία